Ticaret Hukuku


-Şirketler hukuku,
-Sözleşmeler hukuku,
-Sözleşmeden kaynaklanan alacak / borç ilişkileri,
-Sözleşme ihtilaflarının sulh yoluyla giderilmesi,
-Hisse alım ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanıp müzakere edilmesi,
-Tasfiye İşlemleri,
-Rekabet hukuku,
-Bankacılık, sigorta ve finans hukuku,
-İflas ve iflasın ertelenmesi işlemlerini kapsamaktadır.