ticaret hukuku


-Şirketler hukuku, -Sözleşmeler hukuku, -Sözleşmeden kaynaklanan alacak / borç ilişkileri, -Sözleşme ihtilaflarının sulh yoluyla giderilmesi, -Hisse alım ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanıp müzakere edilmesi, -Tasfiye İşlemleri, -Rekabet hukuku, -Bankacılık, sigorta ve finans hukuku, -İflas ve iflasın ertelenmesi işlemlerini kapsamaktadır.

Ticaret Hukuku