sosyal güvenlik hukuku


İşçi-işveren ihtilaflarından kaynaklanan işçilik alacakları davaları: -Kıdem tazminatı -İhbar tazminatı -Ücret alacağı davaları -Fazla çalışma, resmi tatil ücreti -Yıllık izin ücreti -İşe iade davaları, -Hizmet sözleşmeleri, -İş Kazaları / Meslek Hastalıkları, -İşverenin iş kanunundan doğan sorumlulukları hakkında danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır. Sosyal Güvenlik Hukuku : -Hizmet tespiti davaları, -Sigorta başlangıç tespiti […]

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku