miras hukuku


-Veraset ilamı, -Miras sebebiyle istihkak davası, tapu iptal ve tescil davaları, -Vasiyetname, ölüme bağlı tasarruf, tenkis, -Miras sözleşmesi, -Mirastan feragat sözleşmesi, -Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, -Tereke tespiti, terekenin yönetilmesi, -Mirasın reddi, -Mirastan yoksun bırakılması, -Terekenin resmi tasfiyesinin yapılması, -Mirasın paylaştırılması işlemlerini kapsamaktadır.

Miras Hukuku