iflas hukuku


-İlama dayalı alacaklar, -Sözleşmeye dayanan alacaklar, -Kambiyo senetlerine dayanan alacaklar, -Rehin ve İpoteğin paraya çevrilmesi, -İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir uygulamaları, -İcra takibine yapılacak itirazlar, -İcra takibine yapılan itirazların iptali, -Borçlu olmadığının tespiti davaları, -İstirdat davaları, -İflas ve iflâs anlaşması işlemlerini kapsamaktadır.

İcra ve İflas Hukuku