boşanma davaları


-Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, ayrılık davaları, -Nafaka davaları, -Boşanmadan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, -Mal rejimleri, mal paylaşımı davaları, -Evlat edinme, -Velayet/vesayet davaları, -Kişiliğin korunması davaları, -Babalık-nesep davalarını kapsamaktadır.

Aile Hukuku


Bilindiği üzere; 18 yaşını doldurmamış müşterek çocuk, anne ve babasının velayeti altındadır. Ana ve baba evli iken velayet görevini birlikte yürütürler. Ana ve baba evli değilse velayet anaya aittir.   Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse ergin olmamış çocuğun velayetinin kime bırakılacağı sorunu gündeme gelir. Tarafların talepleri, ekonomik […]

Velayet Konusuna Genel Bakış