borçlar hukuku


*Borçlar Hukuku, Sözleşmeden Doğan Davalar ve Haksız Fiil Davaları olmak üzere ikiye ayrılır. Sözleşmelerden Doğan Davalar: -Her türlü sözleşmenin yapılması, -Kira-tahliye davaları, kiralama hukuku, kiralama sözleşmelerini kapsamaktadır. Haksız Fiil Davaları: -Her türlü haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarını kapsamaktadır.

Borçlar Hukuku