avukat ışıl kacar


Velayet Konusunda Yargıtay İçtihatı T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Karar Tarihi    : 12/02/2004 Esas                :  2004/514 Karar               : 2004/1519   Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 1-Dava, velayetin değiştirilmesine ilişkindir. Davanın davalının dava tarihindeki yerleşim […]

YARGITAY 13. HD 2004/514 ESAS 2004/1519 KARAR


Velayet Konusunda Yargıtay İçtihatı   T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Karar Tarihi    : 17/11/2009 Esas                :  2009/16416 Karar               : 2009/19929   Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen murafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün temyiz […]

YARGITAY 13. HD. 2009/16416 ESAS 2009/19929 KARARVelayet Konusunda Yargıtay İçtihatı   T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Karar Tarihi    : 18/03/2010 Esas                :  2009/15419 Karar               : 2010/5222   Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşüldü:   Karar: Velayet kamu düzenine ilişkindir. Velayet düzenlemesinde […]

YARGITAY 13. HD. 2009/15419 ESAS 2010/5222 KARAR


Velayet Konusunda Yargıtay İçtihatı   T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Karar Tarihi    : 16/03/2012 Esas                : 2011/2-884 Karar               : 2012/197   Dava: Taraflar arasındaki <velayetin değiştirilmesi> davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 7. Aile Mahkemesince davanın reddine dair verilen 29.12.2009 gün ve 2008/1438 E., 2009/1630 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili […]

YARGITAY 13. HD. 2011/2-884 ESAS 2012/197 KARARVelayet Konusunda Yargıtay İçtihatı   T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Karar Tarihi    : 30/04/2012 Esas                :  2011/17417 Karar               : 2012/11201   Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı koca tarafından, velayetin değiştirilmesi isteminin reddi ve vekalet ücreti; davalı kadın tarafından ise […]

YARGITAY 13. HD. 2011/17417 ESAS 2012/11201 KARAR


Velayet Konusunda Yargıtay İçtihatı   YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Karar Tarihi    : 13/01/2014 Esas                : 2013/13402 Karar               : 2014/1   Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı (kadın) tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:   Karar: 1- Dava velayetin […]

YARGITAY 13. HD. 2013/13402 ESAS 2014/1 KARAR


-Şirketler hukuku, -Sözleşmeler hukuku, -Sözleşmeden kaynaklanan alacak / borç ilişkileri, -Sözleşme ihtilaflarının sulh yoluyla giderilmesi, -Hisse alım ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanıp müzakere edilmesi, -Tasfiye İşlemleri, -Rekabet hukuku, -Bankacılık, sigorta ve finans hukuku, -İflas ve iflasın ertelenmesi işlemlerini kapsamaktadır.

Ticaret Hukuku