İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku


İşçi-işveren ihtilaflarından kaynaklanan işçilik alacakları davaları:

-Kıdem tazminatı
-İhbar tazminatı
-Ücret alacağı davaları
-Fazla çalışma, resmi tatil ücreti
-Yıllık izin ücreti
-İşe iade davaları,
-Hizmet sözleşmeleri,
-İş Kazaları / Meslek Hastalıkları,
-İşverenin iş kanunundan doğan sorumlulukları hakkında danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

Sosyal Güvenlik Hukuku :

-Hizmet tespiti davaları,
-Sigorta başlangıç tespiti davaları
-İş kazasının tespiti davaları,
-İş kazasından doğan maddi ve manevi tazminat davaları,
-İdari Para Cezaları ile ilgili davalar,
-Maluliyet-yaşlılık-ölüm sigortası ile ilgili davalarını kapsamaktadır.