Hakkımızda


Av. Işıl Kacar

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.  Yüksek lisans İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek lisans tezi “Öldürmeye Teşebbüs ve Kasten Yaralama Suçları Bağlamında Kastın Tespiti” dir.

Avukatlık stajını İstanbul ilinde Av. Orhan Bakır Avukatlık Bürosu’nda tamamlamıştır. Sinerji Hukuk Yazılımları A.Ş.’ de çalışmıştır. Akabinde Egem Eğitim Kurumları’ nda üniversite öğrencilerine hukuk eğitimi vermiştir. Hali hazırda İzmir ilinde Av. Işıl Kacar  avukatlık bürosunda serbest avukatlık yapmaktadır.

 

 Katıldığı Kurs Ve Seminerler

“Certificate Of Participation Igul” (2010), “Genç Hukukçular Kulübü Kariyer Günleri” (2010), “EGEM Eğitim Kurumlari Eğitimci Formasyon Eğitimi” (2014), “Yaratıcı Drama” (2016), “Diksiyon” (2016), Türkiye Barolar Birliği Ve Başkent Üniversitesi İşbirliğinde Temel Arabuluculuk Eğitimlerine (2018) katılmıştır.

Yeni HMK. Ve Uygulama Semineri (2012), Hukuk Muhakemeleri Kanunu Getirdiği Yenilikler Semineri (2012), Yeni TTK. Uygulama Bakımından Önemli Hükümlerinin Değerlendirilmesi Semineri (2012), Yeni Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu (2012), İzmir Barosu Enerji Hukuku Semineri (2016), İzmir Barosu Marka Hakları ve Haksız Rekabet Davaları (2016) , “Gümrük Mevzuatından Çıkan Hukuki Uyuşmazlıklar” (2016) seminerlerine, katılmıştır.

İzmir Barosu CMK Eğitim Çalışması (2012), İzmir Barosu Çocuk Uzlaştırması Eğitimlerine İlişkin Çalıştay (2017)’a katılmıştır.

TBB ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğinde “UA Koruma Ve Mültecilere Yaklaşım Eğitimi” ile İzmir Barosu Göç Ve İltica Komisyonu tarafından düzenlenen “Adli Yardım Alanında Göç Ve İltica Hukuku” eğitimlerine katılmıştır.

İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezince Kadına Yönelik Şiddet Olgusunun Sosyal, Psikolojik ve Hukuksal Boyutu semineri (2014), Kadına Yönelik Şiddetin Görünmez Yüzü Semineri (2016), Hak Temelli Kamu Sosyal Yardımları Semineri (2018) ne katılmış halen İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezinde görev yapmaktadır.

Etik değerlere, toplumsal sorunlara duyarlı, hak temelli bir anlayışla özenli, saygın ve karşılıklı güvene dayalı çalışma prensibindedir.