Ticaret Hukuku

-Şirketler hukuku,
-Sözleşmeler hukuku,
-Sözleşmeden kaynaklanan alacak / borç ilişkileri,
-Sözleşme ihtilaflarının sulh yoluyla giderilmesi,
-Hisse alım ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanıp müzakere edilmesi,
-Tasfiye İşlemleri,
-Rekabet hukuku,
-Bankacılık, sigorta ve finans hukuku,
-İflas ve iflasın ertelenmesi işlemlerini kapsamaktadır.


-Şirketler hukuku, -Sözleşmeler hukuku, -Sözleşmeden kaynaklanan alacak / borç ilişkileri, -Sözleşme ihtilaflarının sulh yoluyla giderilmesi, -Hisse alım ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanıp müzakere edilmesi, -Tasfiye İşlemleri, -Rekabet hukuku, -Bankacılık, sigorta ve finans hukuku, -İflas ve iflasın ertelenmesi işlemlerini kapsamaktadır.

Ticaret Hukuku