İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçi-işveren ihtilaflarından kaynaklanan işçilik alacakları davaları:

-Kıdem tazminatı
-İhbar tazminatı
-Ücret alacağı davaları
-Fazla çalışma, resmi tatil ücreti
-Yıllık izin ücreti
-İşe iade davaları,
-Hizmet sözleşmeleri,
-İş Kazaları / Meslek Hastalıkları,
-İşverenin iş kanunundan doğan sorumlulukları hakkında danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

Sosyal Güvenlik Hukuku :

-Hizmet tespiti davaları,
-Sigorta başlangıç tespiti davaları
-İş kazasının tespiti davaları,
-İş kazasından doğan maddi ve manevi tazminat davaları,
-İdari Para Cezaları ile ilgili davalar,
-Maluliyet-yaşlılık-ölüm sigortası ile ilgili davalarını kapsamaktadır.


7 nisanda yürürlüğe giren KVK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) çerçevesinde, sağlık bilgi sistemlerindeki durum gözden geçirildi. Toplantı sağlıkla ilgili olsa da, hemen hemen tüm katılımcılar tarafından, yeni KVK kanunumuz ile ilgili olarak “istisnaların çokluğu”, “açık rıza tanımındaki belirsizlik”, “veri kurulunun oluşturulmasındaki siyasilik” sorunları hatırlatıldı. Sağlık verilerinin elektronik ortama aktarılması, bir […]

Sağlık Bilgi Sistemlerinde Mahremiyet ve Kişisel Bilgilerin Korunması


İşçi-işveren ihtilaflarından kaynaklanan işçilik alacakları davaları: -Kıdem tazminatı -İhbar tazminatı -Ücret alacağı davaları -Fazla çalışma, resmi tatil ücreti -Yıllık izin ücreti -İşe iade davaları, -Hizmet sözleşmeleri, -İş Kazaları / Meslek Hastalıkları, -İşverenin iş kanunundan doğan sorumlulukları hakkında danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır. Sosyal Güvenlik Hukuku : -Hizmet tespiti davaları, -Sigorta başlangıç tespiti […]

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku