İdare Hukuku

-İdari mercilere müracaat yolları hakkında danışmanlık,
-Her türlü idari işlem ve eyleme karşı İdare Mahkemeleri’nde ve Danıştay’ da açılacak İptal ve tam yargı davaları,
-İdari para cezalarından kaynaklanan davalar,
-Disiplin Soruşturmalarını kapsamaktadır.