İcra ve İflas Hukuku

İlama dayalı alacaklar,
-Sözleşmeye dayanan alacaklar,
-Kambiyo senetlerine dayanan alacaklar,
-Rehin ve İpoteğin paraya çevrilmesi,
-İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir uygulamaları,
-İcra takibine yapılacak itirazlar,
-İcra takibine yapılan itirazların iptali,
-Borçlu olmadığının tespiti davaları,
-İstirdat davaları,
-İflas ve iflâs anlaşması işlemlerini kapsamaktadır.


-İlama dayalı alacaklar, -Sözleşmeye dayanan alacaklar, -Kambiyo senetlerine dayanan alacaklar, -Rehin ve İpoteğin paraya çevrilmesi, -İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir uygulamaları, -İcra takibine yapılacak itirazlar, -İcra takibine yapılan itirazların iptali, -Borçlu olmadığının tespiti davaları, -İstirdat davaları, -İflas ve iflâs anlaşması işlemlerini kapsamaktadır.

İcra ve İflas Hukuku