Eşya Hukuku

-Ortaklığın giderilmesi,
-Tapu iptali ve tescil,
-Kamulaştırma,
-İpotek tesisi ve rehin hakkı,
-Kat mülkiyeti davaları,
-İştira, şuf’ a ve vefa davaları,
-Yabancıların Türkiye’ de gayrimenkul edinmesi işlemlerini kapsamaktadır.