Ceza Hukuku

– Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ceza hukuku ihtilaflarının çözümü,
– Soruşturma ve kovuşturma aşamasında hukuki işlemlerin takibini kapsamaktadır.