Aile Hukuku

-Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, ayrılık davaları,
-Nafaka davaları,
-Boşanmadan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
-Mal rejimleri, mal paylaşımı davaları,
-Evlat edinme,
-Velayet/vesayet davaları,
-Kişiliğin korunması davaları,
-Babalık-nesep davalarını kapsamaktadır.


YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Karar Tarihi    : 13/01/2014 Esas                : 2013/13402 Karar               : 2014/1   Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı (kadın) tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:   Karar: 1- Dava velayetin değiştirilmesi veya müşterek çocukla kişisel […]

Velayet Konusunda İçtihat


Bilindiği üzere; 18 yaşını doldurmamış müşterek çocuk, anne ve babasının velayeti altındadır. Ana ve baba evli iken velayet görevini birlikte yürütürler. Ana ve baba evli değilse velayet anaya aittir.   Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse ergin olmamış çocuğun velayetinin kime bırakılacağı sorunu gündeme gelir. Tarafların talepleri, ekonomik […]

Velayet Konusuna Genel Bakış  Bu yazımızda aile konutu konusuna uygulamada sık karşılaşılan konularda ve genel itibariyle bakılacaktır.   4721 Sy.’lı Türk Medeni Kanunu’nun Aile konutu başlıklı 194. maddesinde “Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.” demektedir.   Aile […]

Aile Konutu ve Aile Konutu Üzerindeki Hakların Sınırlandırılması


Mal varlığının unutulan mahiyetinin insanın temel ihtiyaçları karşılamak olduğunun hukuktaki bize göre en manidar düzenlemesi herhalde “ölünceye kadar bakma sözleşmesidir”.   Zira bu sözleşmeyle bakılan hem kendisine ait olan taşınmazı hayatta iken kullanma olanağını yitirmemekte hem de söz gelimi yaşlılık/ hastalık nedeniyle kendisine bakamayacakken bir başkası tarafından gözetilmesi sağlanmaktadır.  Bakan […]

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi