Aile Hukuku

-Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, ayrılık davaları,
-Nafaka davaları,
-Boşanmadan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
-Mal rejimleri, mal paylaşımı davaları,
-Evlat edinme,
-Velayet/vesayet davaları,
-Kişiliğin korunması davaları,
-Babalık-nesep davalarını kapsamaktadır.


Mal varlığının unutulan mahiyetinin insanın temel ihtiyaçları karşılamak olduğunun hukuktaki bize göre en manidar düzenlemesi herhalde “ölünceye kadar bakma sözleşmesidir”.   Zira bu sözleşmeyle bakılan hem kendisine ait olan taşınmazı hayatta iken kullanma olanağını yitirmemekte hem de söz gelimi yaşlılık/ hastalık nedeniyle kendisine bakamayacakken bir başkası tarafından gözetilmesi sağlanmaktadır.  Bakan […]

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi