Aile Hukuku

-Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, ayrılık davaları,
-Nafaka davaları,
-Boşanmadan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
-Mal rejimleri, mal paylaşımı davaları,
-Evlat edinme,
-Velayet/vesayet davaları,
-Kişiliğin korunması davaları,
-Babalık-nesep davalarını kapsamaktadır.


Olası kast TCK md. 21/2’de, “kişinin suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi” olarak düzenlenmiştir.[1] Olası kastta fail, suçun gerçekleşmesinin mümkün olduğunu öngörmekte, ancak bunu umursamamakta, “olursa olsun” demektedir.[2]   Doğrudan kasttan farklı olarak, olası kastta; suçun maddi unsurlarının gerçekleşmesi, fail tarafından muhakkak değil, muhtemel addedilmektedir.[3] Asıl sonucun […]

Dolaylı (Olası) Kast


Ceza hukukunda yalnızca bir neticeye sebep olmak 17 yüzyıldan önce  kişinin cezalandırılması için yeterli oluyordu. Kişinin o olayın gerçekleşmesinde kusurunun olup olmadığı cezalandırılması için aranan bir kıstas değildi. Hatta başkasının kusurundan dahi kişi sorumlu tutulabiliyordu. 17. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan aydınlanma sayesinde insanlık ceza hukukunda başkasının kusurundan[1]  sorumluluk söz konusu […]

Ceza Hukukunda Kastın TanımıA. İŞ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI İşe iade konusuna geçmeden önce, iş sözleşmesinin ne olduğunu ve nasıl bittiğini kısaca bilmeliyiz ki konumuzu daha iyi anlayabilelim. Türk Hukukunda hizmet sözleşmesi hem İş Kanunu’nda hem de Borçlar Kanunu’nda ayrı ayrı düzenlenmiştir. İş K. m. 8’de iş sözleşmesi tanımlanmıştır: “İş sözleşmesi, bir tarafın(işçi) bağımlı olarak […]

İşe İade Davası


6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA AYIPLI MAL   Bu çalışmada 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında ayıplı mal konusunda pratik bilgiler, bu konudaki mevzuattaki düzenlemeler ile sık sorulan soruların yanıtları yer almaktadır.   Ayıplı Mal, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında madde 8’ e göre;   Tüketiciye teslimi anında, […]

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Ayıplı MalBABALIK KARİNESİNİN ÇÜRÜTÜLMESİ SOYBAĞININ REDDİ DAVASI Soybağının reddi davası ile çocuk ile baba arasındaki soybağının ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Bu davanın uygulamada nüfus kaydının düzeltilmesi davası ile karıştırıldığı görülmektedir.  Soybağının reddi davası babalık karinesinin var olduğu ve soybağının kurulduğu durumlar için açılması mümkündür. Buna karşılık çocuk ile koca arasında soybağının bulunmadığı […]

Babalık Karinesinin Çürütülmesi Soybağının Reddi Davası


Aile hukuku hakkında tarafımıza sıklıkla sorulan soruları aşağıdaki şekilde paylaşıyoruz. Bu sorular; kadının gördüğü fiziksel, sözlü ve duygusal şiddetin yaşanmış örnekleridir. Eril şiddetin son bulması, kadın ve erkeğin bilinçlenmesi ile mümkün. Bu sorumluluk başkalarının değil; sizin ve bizim. Bu doğrultuda Aile Mahkemeleri’ nde uygulanan kadın yararına yorum ilkesi ise uygulama […]

Aile Hukuku Hakkında Sıkça Sorulan SorularEGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan 26 yaşındaki Gülperi Ovalıoğlu, aynı hastanenin eczane bölümünde çalışan 8 aylık eşi O.O. tarafından, 2005 yılında ilaç içtiği söylenerek kaldırıldığı acil serviste hayatını kaybetti. Otopside kanında ve midesinde ilaç çıkmamasına rağmen savcılık ’intihar’ raporu verip dosyayı kapattı. Ancak anne Ümran Durmaz’ın, […]

Kızı İçin ’İntihar Etti’ Denilen Annenin AİHM Zaferi


Velayet Konusunda Yargıtay İçtihatı   T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Karar Tarihi    : 07/06/2000 Esas                :  2000/2-927 Karar               : 2000/974   Dava: Taraflar arasındaki “velayetin değiştirilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Vize Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 23.3.1999 gün ve 1998/319 – 1999/49 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili […]

YARGITAY 13. HD. 2000/2-927 ESAS 2000/974 KARARVelayet Konusunda Yargıtay İçtihatı   T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Karar Tarihi: 30/10/2000 Esas:  2000/12847 Karar: 2000/13179   Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.   Karar: Medeni Kanunun 149. maddesinde ana veya babanın başkası ile evlenmesi, başka bir yere […]

YARGITAY 13. HD. 2000/12847 ESAS 2000/13179 KARAR