Borçlar Hukuku


*Borçlar Hukuku, Sözleşmeden Doğan Davalar ve Haksız Fiil Davaları olmak üzere ikiye ayrılır.

Sözleşmelerden Doğan Davalar:

-Her türlü sözleşmenin yapılması,
-Kira-tahliye davaları, kiralama hukuku, kiralama sözleşmelerini kapsamaktadır.

Haksız Fiil Davaları:

-Her türlü haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarını kapsamaktadır.