Av. Işıl Kacar


Olası kast TCK md. 21/2’de, “kişinin suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi” olarak düzenlenmiştir.[1] Olası kastta fail, suçun gerçekleşmesinin mümkün olduğunu öngörmekte, ancak bunu umursamamakta, “olursa olsun” demektedir.[2]   Doğrudan kasttan farklı olarak, olası kastta; suçun maddi unsurlarının gerçekleşmesi, fail tarafından muhakkak değil, muhtemel addedilmektedir.[3] Asıl sonucun […]

Dolaylı (Olası) Kast


Ceza hukukunda yalnızca bir neticeye sebep olmak 17 yüzyıldan önce  kişinin cezalandırılması için yeterli oluyordu. Kişinin o olayın gerçekleşmesinde kusurunun olup olmadığı cezalandırılması için aranan bir kıstas değildi. Hatta başkasının kusurundan dahi kişi sorumlu tutulabiliyordu. 17. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan aydınlanma sayesinde insanlık ceza hukukunda başkasının kusurundan[1]  sorumluluk söz konusu […]

Ceza Hukukunda Kastın TanımıA. İŞ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI İşe iade konusuna geçmeden önce, iş sözleşmesinin ne olduğunu ve nasıl bittiğini kısaca bilmeliyiz ki konumuzu daha iyi anlayabilelim. Türk Hukukunda hizmet sözleşmesi hem İş Kanunu’nda hem de Borçlar Kanunu’nda ayrı ayrı düzenlenmiştir. İş K. m. 8’de iş sözleşmesi tanımlanmıştır: “İş sözleşmesi, bir tarafın(işçi) bağımlı olarak […]

İşe İade Davası


6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA AYIPLI MAL   Bu çalışmada 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında ayıplı mal konusunda pratik bilgiler, bu konudaki mevzuattaki düzenlemeler ile sık sorulan soruların yanıtları yer almaktadır.   Ayıplı Mal, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında madde 8’ e göre;   Tüketiciye teslimi anında, […]

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Ayıplı MalBABALIK KARİNESİNİN ÇÜRÜTÜLMESİ SOYBAĞININ REDDİ DAVASI Soybağının reddi davası ile çocuk ile baba arasındaki soybağının ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Bu davanın uygulamada nüfus kaydının düzeltilmesi davası ile karıştırıldığı görülmektedir.  Soybağının reddi davası babalık karinesinin var olduğu ve soybağının kurulduğu durumlar için açılması mümkündür. Buna karşılık çocuk ile koca arasında soybağının bulunmadığı […]

Babalık Karinesinin Çürütülmesi Soybağının Reddi Davası


money
Bankalardan çekilen kredilere ilişkin dosya masraflarını geri almak belli şartlarla mümkündür. 2014 senesinden itibaren yaygın şekilde yapılan müracaatlara karşın hala bu konuda başvuru yapmamış ve aklında soru işareti olan tüketiciler bulunmakta. Dolayısıyla bu yazımızda tüketici kredisinden alınan dosya masraflarının nasıl geri alınabileceği hakkında bilgi verilecektir.   Kredi dosya masraflarının iadesi için […]

Tüketici Kredisi Dosya Masraflarını İade AlmakAile hukuku hakkında tarafımıza sıklıkla sorulan soruları aşağıdaki şekilde paylaşıyoruz. Bu sorular; kadının gördüğü fiziksel, sözlü ve duygusal şiddetin yaşanmış örnekleridir. Eril şiddetin son bulması, kadın ve erkeğin bilinçlenmesi ile mümkün. Bu sorumluluk başkalarının değil; sizin ve bizim. Bu doğrultuda Aile Mahkemeleri’ nde uygulanan kadın yararına yorum ilkesi ise uygulama […]

Aile Hukuku Hakkında Sıkça Sorulan Sorular


Bursa’da bir vatandaş, bankadan aldığı kredinin teminatı olarak, ailesiyle oturduğu tapusu kendi üzerine olan evini ipotek ettirdi. Ancak kredi borcunu ödeyemeyince, banka, ev için icra takibi başlattı. Borçlu vatanda- şın karısı durumu öğrenince “ipotek edilen evin aile konutu” olduğunu belirtip, banka tarafından konulan ipoteğin kaldırılması talebiyle dava açtı. gemlik 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, […]

Eş Onayı Olmadan Eve Konulan İpotek GeçersizEGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan 26 yaşındaki Gülperi Ovalıoğlu, aynı hastanenin eczane bölümünde çalışan 8 aylık eşi O.O. tarafından, 2005 yılında ilaç içtiği söylenerek kaldırıldığı acil serviste hayatını kaybetti. Otopside kanında ve midesinde ilaç çıkmamasına rağmen savcılık ’intihar’ raporu verip dosyayı kapattı. Ancak anne Ümran Durmaz’ın, […]

Kızı İçin ’İntihar Etti’ Denilen Annenin AİHM Zaferi